Wersja obowiązująca z dnia

Nadanie Statutu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Nadaje się Statut Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki