Wersja obowiązująca z dnia

Nadanie Statutu Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Informacje dodatkowe:

Nadaje się Statut Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki