Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie Miastu Ełk pomocy finansowej związanej z organizacją "Mazurskich spotkań z folklorem"

Informacje dodatkowe:

Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Ełk w kwocie 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na dofinansowanie "Mazurskich spotkań z folklorem", realizowanych przez Mazurski Zespół Pieśni i Tańca "Ełk".

Załączniki

Załączniki