Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w składzie osobowym Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

  1. Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołał do składu Komisji Strategii Rozwoju Pana Andrzeja Zdanowskiego.

Załączniki

Załączniki