Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w składzie osobowym Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

  1. Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego odwołał ze składu Komisji Strategii Rozwoju Pana Juliana Osieckiego.
  2. Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołał do składu Komisji Strategii Rozwoju
    1. Panią Małgorzatę Jaśkowiak,
    2. Pana Wojciecha Szadziewicza,