Wersja obowiązująca z dnia

Uchwalenie "Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014"

Informacje dodatkowe:

Uchwala się „Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki