Wersja obowiązująca z dnia

Wygaśnięcie mandatu radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Piotra Żuchowskiego z listy Nr 1 oznaczonej Nazwą - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu wyborczym Nr 2.

Załączniki

Załączniki