Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała nr XVI/279/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Link do uchwały opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2020/2968/.