Wersja obowiązująca z dnia

Rozpatrzenie Informacji o realizacji współpracy międzynarodowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2007 r.

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się Informację o realizacji współpracy międzynarodowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2007 r.

Załączniki

Załączniki