Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana w składzie osobowym Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

Stwierdza się, że w miejsce Pana Zbigniewa Babalskiego, którego mandat wygasł (Uchwała Nr XII/214/07 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego) wstępuje Pan Wojciech Szadziewicz, kandydat z listy nr 4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym Nr 2, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

Załączniki

Załączniki