Wersja obowiązująca z dnia

Wybór Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu

Informacje dodatkowe:

Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego wybrał Panią Halinę Sarul Przewodniczącą Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Załączniki