Akty prawne

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
5119-04-202220/238/22/VIUchwała w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2026”.Uchwały ZarząduObowiązujący
5219-04-202220/237/22/VIUchwała w sprawie przedstawienia Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Informacji z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2021.Uchwały ZarząduObowiązujący
5319-04-202220/236/22/VIUchwała w sprawie dofinansowania w 2022 roku, ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.Uchwały ZarząduObowiązujący
5419-04-202220/235/22/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/173/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym odnośnie projektu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg – Bramka, etap III odcinek Florczaki - Łukta” umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa RPO WiM 2014-2020.Uchwały ZarząduObowiązujący
5519-04-202220/234/22/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1. Mobilny MOF – ZIT Olsztyna.Uchwały ZarząduObowiązujący
5619-04-202220/233/22/VIUchwała w sprawie: opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta Braniewo na lata 2021-2030”Uchwały ZarząduObowiązujący
5719-04-202220/232/22/VIUchwała w sprawie: opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030”Uchwały ZarząduObowiązujący
5819-04-202220/231/22/VIUchwała w sprawie: opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030”Uchwały ZarząduObowiązujący
5913-04-202219/228/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z dochodów budżetu Województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w 2022 rokuUchwały ZarząduZmieniony
6013-04-202219/227/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a, na przedłużenie obowiązującej do 30.04.2022 r. umowy najmu powierzchni Szpitala o łącznej powierzchni 5 m2 obecnemu najemcy na czas określony tj. do dnia 30.04.2025 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 51-60 z 14,387 rekordów.