Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
8124-04-202319/261/23/VIUchwała w sprawie powołania Sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury”Uchwały ZarząduObowiązujący
8224-04-202319/259/23/VIUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2023 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychUchwały ZarząduObowiązujący
8324-04-202319/258/23/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/23 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Schemat B tryb konkursowyUchwały ZarząduObowiązujący
8424-04-202319/257/23/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/143/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.2 Ochrona zdrowia, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
8524-04-202319/256/23/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22 z zakresu Osi Priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.2 Ochrona zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
8624-04-202319/255/23/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.13.03.00 IZ.00 28 001/23 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 2020, z zakresu Osi priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.3 Zrównoważony transport miejski, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
8724-04-202319/254/23/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 12/143/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.2 Ochrona zdrowia , poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
8824-04-202319/253/23/VIUchwała w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023-2030”Uchwały ZarząduObowiązujący
8924-04-202319/252/23/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
9018-04-2023Nr 18/245/23/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie oraz określenie harmonogramu pracy KomisjiUchwały ZarząduObowiązujący
9118-04-202318/251/23/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rokUchwały ZarząduObowiązujący
9218-04-202318/250/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z dochodów Województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w 2023 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
9318-04-202318/249/23/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu za rok 2022Uchwały ZarząduObowiązujący
9418-04-202318/248/23/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie za rok 2022Uchwały ZarząduObowiązujący
9518-04-202318/246/23/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz określenie harmonogramu pracy KomisjiUchwały ZarząduObowiązujący
9618-04-202318/242/23/VIUchwała w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji celowej na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok - aktualizacja na 2023 rokUchwały ZarząduObowiązujący
9718-04-202318/240/23/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieżyUchwały ZarząduObowiązujący
9818-04-202318/238/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2023 r. – II nabór”Uchwały ZarząduObowiązujący
9918-04-202318/237/23/VIUchwała w sprawie dofinansowania w 2023 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.Uchwały ZarząduObowiązujący
10018-04-202318/236/23/VIUchwała w sprawie dofinansowania w 2023 roku, ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 81-100 z 15,170 rekordów.