Akty prawne

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
3126-10-2021XXXI/472/21Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Barciany.Uchwały SejmikuObowiązujący
3226-10-2021XXXI/471/21Uchwała w sprawie udzielenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Grunwald.Uchwały SejmikuObowiązujący
3326-10-2021XXXI/470/21Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do regionalnej rady ochrony przyrody działającej przy Dyrektorze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.Uchwały SejmikuObowiązujący
3426-10-2021XXXI/469/21Uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za lata 2021, 2022 z możliwością przedłużenia za lata 2023, 2024.Uchwały SejmikuObowiązujący
3525-10-202156/622/21/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody dla Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie, na użyczenia dodatkowego pomieszczenia biurowego w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz zmianę zapisów umowy zawartej na podstawie uchwały nr 27/360/20/VI z dnia 23.06.2020 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
3625-10-202156/621/21/VIUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa ”Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Szczytno na lata 2021-2036”Uchwały ZarząduObowiązujący
3725-10-202156/619/21/VIUchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 45/623/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 września 2020 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
3825-10-202156/618/21/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia książki procedur KP-611-415-ARiMR/1/z Obsługa wniosku następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy dla działania: 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające/ARiMR w zakresie wykonywania zadań Agencji Płatniczej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
3925-10-202156/614/21/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 6/57/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 oraz w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20.Uchwały ZarząduObowiązujący
4025-10-202156/613/21/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/21 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis ElblągUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 31-40 z 13,978 rekordów.