Akty prawne

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
3126-04-2022XXXVII/558/22Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2022 ROKU”.Uchwały SejmikuObowiązujący
3226-04-2022XXXVII/557/22Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.Uchwały SejmikuObowiązujący
3326-04-2022XXXVII/556/22Uchwała w sprawie: określenia zakresu pomocy świadczonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.Uchwały SejmikuObowiązujący
3425-04-202221/258/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznejUchwały ZarząduObowiązujący
3525-04-202221/256/22/VIUchwała w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2025”.Uchwały ZarząduObowiązujący
3625-04-202221/255/22/VIUchwała w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2026”.Uchwały ZarząduObowiązujący
3725-04-202221/254/22/VIUchwała w sprawie dofinansowania w 2022 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.Uchwały ZarząduObowiązujący
3825-04-202221/253/22/VIUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2022 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychUchwały ZarząduObowiązujący
3925-04-202221/252/22/VIIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 56/782/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 oraz w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20Uchwały ZarząduObowiązujący
4025-04-202221/251/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn funkcji Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Związek ZIT Olsztyna)Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 31-40 z 14,387 rekordów.