Akty prawne

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
2109-11-202158/632/21/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 27/289/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28- 001/21 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.3. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT EłkUchwały ZarząduObowiązujący
2202-11-202157/629/21/VIUchwała w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Bartnickiemu – Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlaneUchwały ZarząduObowiązujący
2302-11-202157/628/21/VIUchwała w sprawie wyrażenie zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na rozbiórkę obiektów budowlanych: dwóch garaży blaszanych o pow. 18 m2 każdy oraz wiaty o pow. zabudowy 58,52 m2, położonych na zapleczu technicznym Szpitala, na działce nr 67 (obręb 75 miasto Olsztyn)Uchwały ZarząduObowiązujący
2402-11-202157/627/21/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Wittbrodtowi, Dyrektorowi Mazurskiego Parku Krajobrazowego, do działania w ramach przygotowania i realizacji projektu „Poprawa stanu zachowania płazów i gadów w regionie bałtyckim”.Uchwały ZarząduObowiązujący
2526-10-2021XXXI/478/21Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku.Uchwały SejmikuObowiązujący
2626-10-2021XXXI/477/21Uchwała w sprawie nadania statutu Warmińsko-Mazurskiemu Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.Uchwały SejmikuObowiązujący
2726-10-2021XXXI/476/21Uchwała w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.Uchwały SejmikuObowiązujący
2826-10-2021XXXI/475/21Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/451/21 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie.Uchwały SejmikuObowiązujący
2926-10-2021XXXI/474/21Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok.Uchwały SejmikuObowiązujący
3026-10-2021XXXI/473/21Uchwała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039.Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 21-30 z 13,978 rekordów.