Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
4128-02-2023XLVII/685/23Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie LubominoUchwały SejmikuObowiązujący
4228-02-2023XLVII/684/23Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Orneta na dofinansowanie w zakresie promocji Gminy Orneta podczas Festiwalu Miast CittaslowUchwały SejmikuObowiązujący
4328-02-2023XLVII/683/23Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rokUchwały SejmikuObowiązujący
4428-02-2023XLVII/682/23Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037Uchwały SejmikuObowiązujący
4528-02-2023XLVII/681/23Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy-Miasta DziałdowoUchwały SejmikuObowiązujący
4628-02-2023XLVII/680/23Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/513/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Rejestru Należności PublicznoprawnychUchwały SejmikuObowiązujący
4728-02-2023XLVII/679/23Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/389/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Warmińsko - MazurskieUchwały SejmikuObowiązujący
4828-02-2023XLVII/678/23Uchwała w sprawie powierzenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko – mazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
4928-02-2023XLVII/677/23Uchwała w sprawie porozumienia z Sejmikiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zmian w statucie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku KrajobrazowegoUchwały SejmikuObowiązujący
5028-02-2023XLVII/676/23Uchwała w sprawie porozumienia z Sejmikiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zmian w statucie Brodnickiego Parku KrajobrazowegoUchwały SejmikuObowiązujący
5128-02-2023XLVII/675/23Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu ustalania i trybu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkamiUchwały SejmikuObowiązujący
5228-02-2023XLVII/674/23Uchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2023 r. zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiUchwały SejmikuObowiązujący
5328-02-2023XLVII/673/23Uchwała w sprawie przekazania przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego danych statystycznych w formie sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu za rok 2022 (formularz OS-7)Uchwały SejmikuObowiązujący
5428-02-2023XLVII/672/23Uchwała w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
5527-02-20239/99/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.”Uchwały ZarząduObowiązujący
5627-02-20239/98/23/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego – I terminUchwały ZarząduObowiązujący
5727-02-20239/97/23/VIUchwała w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ogłoszonych na podstawie Uchwały Nr 3/9/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 17 stycznia 2023 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
5827-02-20239/96/23/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sprzętu teleinformatycznego na rzecz podmiotów: Warmińskiego Duszpasterstwa Młodzieży, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wieleńskiej w Mrągowie oraz Komendy Miejskiej Policji w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
5927-02-20239/95/23/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 23/272/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sprzętu teleinformatycznego na rzecz podmiotów: Kliniki Perinatologii, Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie, Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Wandy Chotomskiej w Trelkowie, Związku Inwalidów Wojennych RP Zarządu Okręgowego w Olsztynie, Katedry Położnictwa, Collegium Medicum, Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
6027-02-20239/94/23/VIUchwała w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – aktualizacja na 2023 rok oraz powołania Komisji KonkursowejUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 41-60 z 14,965 rekordów.