Akty prawne

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
1115-11-202159/652/21/VIUchwała w sprawie wyrażenie zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu, na przedłużenie umowy dzierżawy dwóch pomieszczeń oraz przynależnych do nich w udziałach - komunikacji i wc. w budynku Szpitala na czas określony tj. do dnia 30.06.2022 r., dotychczasowemu dzierżawcy Alegro-Med Poradnia Alergologiczna dla Dzieci i Młodzieży prowadzona przez Frankowska Spółka Partnerska – Lekarze.Uchwały ZarząduObowiązujący
1215-11-202159/651/21/VIUchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Nieuchronne” będącego przedmiotem oferty złożonej przez Fundację „Opcja Benedykta” z siedzibą w Olsztynie w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Uchwały ZarząduObowiązujący
1315-11-202159/642/21/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
1415-11-202159/641/21/VIUchwała w sprawie uchwalenia projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały ZarząduObowiązujący
1515-11-202159/640/21/VIUchwała w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2039Uchwały ZarząduObowiązujący
1615-11-202159/639/21/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/90/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie dofinansowania w 2021 roku, ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.Uchwały ZarząduObowiązujący
1715-11-202159/638/21/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/219/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie dofinansowania w 2021 roku, ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.Uchwały ZarząduObowiązujący
1809-11-202158/637/21/VIUchwała w sprawie uchylenia niektórych uchwał Zarządu Województwa Warmińsko –MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
1909-11-202158/635/21/VIUchwała w sprawie ustanowienia Pana Bogdana Bartnickiego Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego przedstawicielem Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w składzie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoUchwały ZarząduObowiązujący
2009-11-202158/633/21/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/21, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk poprzez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 11-20 z 13,978 rekordów.