Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612011-08-31IX/154/11Przyjęcie informacji pt.: „Informacja o transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym w Województwie WarmińskoMazurskim”Obowiązujący
622014-04-30XXXVI/739/14Udzielenie Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w 2014 rokuObowiązujący
632015-05-27VII/180/15Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.Obowiązujący
642015-05-27VII/170/15Wyrażenie zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Wydminy.Obowiązujący
652015-05-27VII/176/15Udzielenie gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejObowiązujący
662013-11-26XXXII/628/13Rozpatrzenie Informacji na temat współpracy samorządowych instytucji kultury oraz szkół i placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi oraz podsumowania otwartego konkursu ofert w zakresie Priorytetu V Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowegoObowiązujący
672013-06-25XXVIII/560/13Udzielenie Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2013 r. Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.Obowiązujący
682015-12-30XIII/331/15Odmowa uwzględnienia wezwania państwa I. i J. B. do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego Uchwały Nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiegoObowiązujący
692015-06-24VIII/187/15Udzielenie absolutorium dla Zarządu Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
702015-12-30XIII/311/15Udzielenie Powiatowi Bartoszyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach.Obowiązujący
Strona 7 z 283