Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie za rok 2010

Numer aktu: 28/347/11/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-05-17

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 35/472/11/IV

Informacje dodatkowe:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie za rok 2010, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 7 109 390,67 zł oraz wynik finansowy: zysk netto 91 066,83 zł.

Załączniki: