Wersja obowiązująca z dnia

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie za rok 2010

Informacje dodatkowe:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie za rok 2010, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 7 109 390,67 zł oraz wynik finansowy: zysk netto 91 066,83 zł.

Załączniki

Załączniki