Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie pełnomocnictwa Panu Igorowi Markowi Hutnikiewiczowi – Dyrektorowi Biura Jakości i Znaków Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w związku z realizacją projektu - "Dziedzictwo kulinarne Warmii Mazur i Powiśla produktem regionalnym” - projekt współfinansowany ze środków RPOWiM

Informacje dodatkowe:

W sprawach wymagających oświadczenia woli ze strony Województwa Warmińsko – Mazurskiego, udziela się pełnomocnictwa do podpisywania dokumentacji związanej z realizacją projektu - "Dziedzictwo kulinarne Warmii Mazur i Powiśla produktem regionalnym” - projekt współfinansowany ze środków RPOWiM, Dyrektorowi Biura Jakości i Znaków Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie łącznie z jednym z Członków Zarządu Województwa.

Załączniki

Załączniki