Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Odwołanie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego – Panu Igorowi Markowi Hutnikiewiczowi – Dyrektorowi Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Numer aktu: 63/734/14/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2014-12-02

Status: Obowiązujący

Traci moc: 10/83/14/IV , 3/24/10/III , 3/25/10/III , 3/26/10/III , 3/27/10/III , 3/28/10/III , 3/29/10/III

Informacje dodatkowe:

Odwołuje się pełnomocnictwa udzielone Panu Igorowi Markowi Hutnikiewiczowi – Dyrektorowi Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie następującymi Uchwałami Zarządu:
  1. Uchwała Nr 3/24/10/III z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w związku z realizacją projektu „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych” – projekt systemowy współfinansowany ze środków POKL;
  2. Uchwała Nr 3/26/10/III z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z realizacją projektu - „Promocja idei Cittaslow na Warmii i Mazurach” - projekt współfinansowany ze środków RPO WiM 2007-2013;
  3. Uchwała Nr 3/28/10/III z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z realizacją projektu - „Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego – cykl konkursów” projekt współfinansowany ze środków RPO WiM 2007-2013;
  4. Uchwała Nr 3/27/10/III z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z realizacją projektu - „Dziedzictwo kulinarne Warmii Mazur i Powiśla produktem regionalnym” - projekt współfinansowany ze środków RPO WiM 2007-2013;
  5. Uchwała Nr 3/25/10/III z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z realizacją projektu - „Cittaslow sieć miast Warmii Mazur i Powiśla stawiających na dobra jakość życia” - projekt współfinansowany ze środków RPO WiM 2007-2013;
  6. Uchwała Nr 3/29/10/III z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z realizacją projektu - „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur - projekt współfinansowany ze środków RPO WiM 2007-2013;
  7. Uchwała Nr 10/83/14/IV z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Produkt z Warmii i Mazur” - projekt dofinansowany ze środków RPO WiM 2007-2013 zgodnie z Uchwałą Nr 58/767/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 19 listopada 2013 r. z późn. zm. (...)

Załączniki: