Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Produkt z Warmii i Mazur” projekt dofinansowany ze środków RPO WiM 2007-2013 zgodnie z Uchwałą Nr 58/767/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2013 r. z późn. zm.

Numer aktu: 10/83/14/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2014-02-11

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 63/734/14/IV

Informacje dodatkowe:

Udziela się Panu Igorowi Markowi Hutnikiewiczowi – Dyrektorowi Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego łącznie z Członkiem Zarządu, w sprawach dotyczących realizacji projektu „Produkt z Warmii i Mazur” projekt dofinansowany ze środków RPO WiM 2007-2013 zgodnie z Uchwałą Nr 58/767/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2013 r. z późn. zm.

Załączniki: