Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
6125-08-2009XXXII/614/09Deklaracja współudziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w finansowaniu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013Uchwały SejmikuObowiązujący
6227-05-2008XVIII/385/08Deklaracja współudziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w finansowaniu projektu realizowanego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013.Uchwały SejmikuObowiązujący
6324-04-2007VII/128/07Desygnowanie przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Wojewódzkiej Rady Ochrony PrzyrodyUchwały SejmikuObowiązujący
6430-12-2008XXV/483/08Desygnowanie przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.Uchwały SejmikuObowiązujący
6528-12-2012XXIII/454/12Desygnowanie przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
6627-12-201167/835/11/IV
Zmiana Uchwały Nr 8/67/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08 lutego 2011 r. (zmienionej Uchwałą Nr 59/726/11/IV z dnia 15 listopada 2011 r.) w sprawie: dofinansowania operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WNDRPWM. 08.00.00-28-009/11 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA-RPWM.08.00.00-28-009/11-02
Uchwały ZarząduObowiązujący
6722-09-200960/706/09/IIIDofinansowania operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WNDRPWM.08.00.00-28-005/09 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – "Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA - RPWM.08.00.00-28-005/09-02Uchwały ZarząduObowiązujący
6828-12-200981/915/09/IIIDofinansowania operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WNDRPWM. 08.00.00-28-005/09 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA - RPWM.08.00.00-28-005/09-03Uchwały ZarząduObowiązujący
6918-05-200932/357/09/IIIDofinansowania projektu „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej” nr WND-RPWM.01.02.03-28-001/08 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość” Działanie 1.2 – ,, Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu” Poddziałanie 1.2.3 – „System obsługi inwestora na poziomie regionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduZmieniony
7005-08-200842/441/08/IIIDofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WND-RPWM.08.00.00-01 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA - RPWM.08.00.00-01-28-001/07-01.Uchwały ZarząduObowiązujący
7126-11-200860/611/08/IIIDofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WND-RPWM.08.00.00-28-001/08 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA - RPWM.08.00.00-28-001/08-01Uchwały ZarząduObowiązujący
7216-10-200853/542/08/IIIDofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WND-RPWM.08.00.00-28-002/08 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA - RPWM.08.00.00-28-002/08-00Uchwały ZarząduObowiązujący
7326-11-200860/612/08IIIDofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WND-RPWM.08.00.00-28-002/08 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA - RPWM.08.00.00-28-002/08-01Uchwały ZarząduObowiązujący
7402-12-200861/626/08/IIIDofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WND-RPWM.08.00.00-28-002/08 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA - RPWM.08.00.00-28-002/08-02Uchwały ZarząduObowiązujący
7526-01-20097/37/09/IIIDofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WNDRPWM. 08.00.00-28-002/08 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA - RPWM.08.00.00-28-002/08-03Uchwały ZarząduObowiązujący
7624-02-200914/83/09/IIIDofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WND-RPWM.08.00.00-28-005/09 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA - RPWM.08.00.00-28-005/09-00Uchwały ZarząduObowiązujący
7727-05-200933/376/09/IIIDofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WNDRPWM. 08.00.00-28-005/09 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA - RPWM.08.00.00-28-005/09-01Uchwały ZarząduObowiązujący
7808-02-20118/67/11/IVDofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WNDRPWM. 08.00.00-28-009/11 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA-RPWM.08.00.00-28-009/11-00Uchwały ZarząduZmieniony
7926-03-201214/174/12/IVDofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WNDRPWM. 08.00.00-28-011/12 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA-RPWM.08.00.00-28-011/12-00Uchwały ZarząduZmieniony
8012-03-201312/192/13/IVDofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WND-RPWM.08.00.00-28-013/13 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA-RPWM.08.00.00-28-013/13-00Uchwały ZarząduZmieniony
Wyświetlone 61-80 z 14,844 rekordów.