Wersja obowiązująca z dnia

Desygnowanie przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Do składu Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie na kolejną kadencję desygnuje się:
  1. Panią Hannę Wardowską,
  2. Pana Bogdana Włodarczyka.

Załączniki

Załączniki