Wersja obowiązująca z dnia

Deklaracja współudziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w finansowaniu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego deklaruje współfinansowanie w latach 2010-2013, każdego z niżej wymienionych projektów:
  1. „Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu do kwoty 486 100 zł,
  2. „Zakup wyposażenia do SOR-u w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w celu dostosowania do przepisów”, realizowanego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie do kwoty 276 000 zł.

Załączniki

Załączniki