Wersja obowiązująca z dnia

Deklaracja współudziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w finansowaniu projektu realizowanego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013.

Informacje dodatkowe:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego deklaruje współfinansowanie w wysokości 15 % projektu o nazwie „Via Hanseatica - skrzyżowanie bałtyckiej natury i kultury” o wartości 371.553,78 euro planowanego do realizacji w latach 2009 – 2011.

Deklaracja o współfinansowaniu jest wiążąca w przypadku przyjęcia projektu do finansowania w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013.

Załączniki

Załączniki