Wersja obowiązująca z dnia

Desygnowanie przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.

Informacje dodatkowe:

Do składu Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie desygnuje się:

  1. Pan Bogdan Włodarczyk
  2. Pan Robert Pieczkowski

Załączniki

Załączniki