Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
10128-10-2013XXXI/612/13Przyjęcie projektu listu intencyjnego dotyczącego podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Krajem Związkowym Saksonia-AnhaltUchwały SejmikuObowiązujący
10214-12-2010II/14/10Powołanie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
10324-06-2015VIII/186/15Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2014 rok.Uchwały SejmikuObowiązujący
10430-04-2014XXXVI/719/14Uchwalenie „Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2014-2016”Uchwały SejmikuObowiązujący
10524-06-2015VIII/197/15Udzielenie pomocy finansowej Gminie - Miasto Działdowo na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow w Urzędzie Miejskim w Działdowie.Uchwały SejmikuObowiązujący
10631-03-2009XXVIII/533/09Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ElbląguUchwały SejmikuObowiązujący
10729-05-2013XXVII/534/13Likwidacja Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie Filii w SzczytnieUchwały SejmikuObowiązujący
10827-05-2015VII/166/15Rozpatrzenie Informacji dotyczącej działalności 2 bibliotek pedagogicznych i 2 ośrodków doskonalenia nauczycieli podległych samorządowi województwa.Uchwały SejmikuObowiązujący
10922-03-2016XV/367/16Uchwała w sprawie rozpatrzenia złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2015.Uchwały SejmikuObowiązujący
11027-05-2015VII/165/15Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji w latach 2012-2013 Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2015”Uchwały SejmikuObowiązujący
11128-10-2014XLI/846/14Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2041Uchwały SejmikuObowiązujący
11221-06-2011VIII/150/11Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok Uchwały SejmikuObowiązujący
11322-03-2016XV/369/16Uchwała w sprawie likwidacji Technikum Gastronomicznego z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.Uchwały SejmikuObowiązujący
11427-05-2015VII/172/15Udzielenie pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku oraz zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanieUchwały SejmikuZmieniony
11527-05-2015VII/180/15Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.Uchwały SejmikuObowiązujący
11628-12-2010III/36/10Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli za okres grudzień 2009 r. - listopad 2010 rUchwały SejmikuObowiązujący
11726-10-2010XLIV/842/10Przyjęcie Raportu na temat realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Warmińsko-MazurskimUchwały SejmikuObowiązujący
11816-02-2015IV/111/15Wybór przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o stypendia artystyczneUchwały SejmikuObowiązujący
11922-03-2016XV/376/16Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miastu Ełk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury.Uchwały SejmikuObowiązujący
12031-08-2011IX/174/11Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rokUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 101-120 z 14,844 rekordów.