Wersja obowiązująca z dnia

Rozpatrzenie Informacji dotyczącej działalności 2 bibliotek pedagogicznych i 2 ośrodków doskonalenia nauczycieli podległych samorządowi województwa.

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się Informację dotyczącą działalności 2 bibliotek pedagogicznych i 2 ośrodków doskonalenia nauczycieli podległych samorządowi województwa.

Załączniki

Załączniki