Wersja obowiązująca z dnia

Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Informacje dodatkowe:

Zatwierdza się zmiany w statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, zgodnie z treścią uchwały nr 4/1/2009 Rady Społecznej z dnia 15 stycznia 2009 roku.

Załączniki

Załączniki