Wersja obowiązująca z dnia

Przyjęcie Raportu na temat realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się Raport na temat realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Warmińsko-Mazurskim stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki