Wersja obowiązująca z dnia

Likwidacja Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie Filii w Szczytnie

Informacje dodatkowe:

Likwiduje się z dniem 31 maja 2013 r. Warmińsko – Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie Filię w Szczytnie, zwaną dalej „Filią”.

Załączniki

Załączniki