Wersja obowiązująca z dnia

Powołanie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

Powołuje się Komisję Budżetu i Finansów w składzie:

Pan Zbigniew Włodkowski,
Pan Artur Chojecki,
Pan Robert Dawidowski,
Pan Jarosław Maśkiewicz,
Pani Teresa Nowakowska,
Pan Tadeusz Politewicz,
Pan Jarosław Słoma,
Pan Witold Strzelec.

Załączniki

Załączniki