Wersja obowiązująca z dnia

Wybór przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o stypendia artystyczne

Informacje dodatkowe:

Do składu Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o stypendia artystyczne wybiera się przedstawicieli Sejmiku Województwa w osobach:
1) Pani Teresa Nowakowska,
2) Pan Sławomir Sadowski.

Załączniki

Załączniki