Wersja obowiązująca z dnia

Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji w latach 2012-2013 Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2015”

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się „Sprawozdanie z realizacji w latach 2012-2013 Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2015”.

Załączniki

Załączniki