Wersja obowiązująca z dnia

Uchwalenie „Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2014-2016”

Informacje dodatkowe:

Uchwala się „Program Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2014-2016”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki