Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
12131-08-2011IX/154/11Przyjęcie informacji pt.: „Informacja o transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym w Województwie WarmińskoMazurskim”Uchwały SejmikuObowiązujący
12230-04-2014XXXVI/739/14Udzielenie Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w 2014 rokuUchwały SejmikuObowiązujący
12327-05-2015VII/175/15Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr IV/113/15 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków z funduszy europejskich oraz udzielenia pomocy finansowej Partnerom Projektu na zakup nieruchomości oraz na wydatki związane z ich zakupem w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013.Uchwały SejmikuObowiązujący
12427-05-2015VII/174/15Udzielenie Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. inwestycji pod nazwą: „Przebudowa stołówki Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli na Bibliotekę Pedagogiczną”.Uchwały SejmikuObowiązujący
12526-08-2015IX/221/15Zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Giżycko w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadań z zakresu właściwości zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy GiżyckoUchwały SejmikuObowiązujący
12631-08-2011IX/173/11Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2029Uchwały SejmikuObowiązujący
12722-03-2016XV/374/16Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.Uchwały SejmikuObowiązujący
12825-11-2015XII/282/15Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039.Uchwały SejmikuObowiązujący
12929-05-2013XXVII/535/13Likwidacja Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu Filii w MorąguUchwały SejmikuObowiązujący
13022-03-2016XV/373/16Uchwała w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury.Uchwały SejmikuObowiązujący
13122-03-2016XV/372/16Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński związanych z organizacją polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych wyjazdu młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim do Albert-Trautmann-Schule Oberschule w Werlte w dn. 07-12.05.2016 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
13227-05-2015VII/170/15Wyrażenie zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Wydminy.Uchwały SejmikuObowiązujący
13322-03-2016XV/371/16Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Ostróda pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy Miejskiej Ostróda związanych z międzynarodową wymianą dzieci i młodzieży, z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych wypoczynku letniego dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ostróda w Osterode am Harz w roku 2016.Uchwały SejmikuObowiązujący
13426-11-2013XXXII/628/13Rozpatrzenie Informacji na temat współpracy samorządowych instytucji kultury oraz szkół i placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi oraz podsumowania otwartego konkursu ofert w zakresie Priorytetu V Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowegoUchwały SejmikuObowiązujący
13522-03-2016XV/368/16Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania Partnerom projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013 środków trwałych w budowie.Uchwały SejmikuObowiązujący
13627-05-2015VII/179/15Powołanie rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącym.Uchwały SejmikuObowiązujący
13722-03-2016XV/365/16Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu „Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku. Monitoring realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2015 rok.”Uchwały SejmikuObowiązujący
13821-06-2011VIII/149/11Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2029.Uchwały SejmikuObowiązujący
13930-09-2014XL/812/14Przyjęcie złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2041 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2014 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskimUchwały SejmikuObowiązujący
14025-06-2013XXVIII/559/13Powierzenie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko – mazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 121-140 z 14,844 rekordów.