Wersja obowiązująca z dnia

Powołanie rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącym.

Informacje dodatkowe:

Powołuje się rady społeczne w składach:
 1. przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie :
  1. Pan Marcin Adamczyk - Przewodniczący Rady,
  2. Pani Maria Bąkowska - Przedstawiciel Wojewody,
  3. Pan Zbigniew Nasalski - Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  4. Pani Maja Antosik,
  5. Pan Marek Szter,
  6. Pan Rafał Laskowski,
  7. Pan Patryk Kozłowski,
  8. Pan Maciej Jamiołkowski.
  Pierwsze posiedzenie rady społecznej zwołuje się na dzień 29 czerwca 2015 r., na godzinę 1300 w siedzibie zakładu.
 1. przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku :
  1. Pan Zygmunt Kiersz - Przewodniczący Rady,
  2. Pani Elżbieta Kasza - Przedstawiciel Wojewody,
  3. Pan Piotr Murawski,
  4. Pani Urszula Zakrzewska,
  5. Pani Monika Modzelewska-Kozioł.
  Pierwsze posiedzenie rady społecznej zwołuje się na dzień 29 czerwca 2015 r., na godzinę 1300 w siedzibie zakładu.
 1. przy Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu :
  1. Pan Marek Fabiański - Przewodniczący Rady,
  2. Pani Beata Chrościcka - Przedstawiciel Wojewody,
  3. Pan Mariusz Szempliński,
  4. Pani Joanna Jankowska,
  5. Pani Jadwiga Król.
  Pierwsze posiedzenie rady społecznej zwołuje się na dzień 29 czerwca 2015 r., na godzinę 1300 w siedzibie zakładu.
 1. przy Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych "Doren„ im. Berty Trusiewicz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Różewcu :
  1. Pani Agnieszka Szałko - Przewodnicząca Rady,
  2. Pani Jolanta Aleksandra Rodzewicz - Przedstawiciel Wojewody,
  3. Pan Robert Bernatowicz,
  4. Pan Grzegorz Bukowski,
  5. Pan Wiesław Pietrzak.
  Pierwsze posiedzenie rady społecznej zwołuje się na dzień 29 czerwca 2015 r., na godzinę 1300 w siedzibie zakładu.

Załączniki

Załączniki