Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Ostróda pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy Miejskiej Ostróda związanych z międzynarodową wymianą dzieci i młodzieży, z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych wypoczynku letniego dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ostróda w Osterode am Harz w roku 2016.

Załączniki

Treść aktu