Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński związanych z organizacją polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych wyjazdu młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim do Albert-Trautmann-Schule Oberschule w Werlte w dn. 07-12.05.2016 r.

Załączniki

Treść aktu