Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury.

Załączniki

Treść aktu