Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu „Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku. Monitoring realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2015 rok.”

Załączniki

Treść aktu