Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. inwestycji pod nazwą: „Przebudowa stołówki Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli na Bibliotekę Pedagogiczną”.

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko-Mazurskie udziela Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej w łącznej kwocie 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2015 r. inwestycji pod nazwą: „Przebudowa stołówki CKUPiDN na Bibliotekę Pedagogiczną”.

Załączniki

Załączniki