Wersja obowiązująca z dnia

Wyrażenie zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Wydminy.

Informacje dodatkowe:

Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny, przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Wydminy, prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w powiecie giżyckim, gmina Wydminy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 720/2 o powierzchni 0.0672 ha, 720/3 o powierzchni 0.0519 ha, 759/2 o powierzchni 0.0004 ha, obręb Wydminy, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1G/00032325/2.

Załączniki

Załączniki