Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
12128-08-2007X/186/07Udzielenie Miastu Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych, związanych z wyjazdem grupy uczniów z Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie do Departamentu Côtes d’Armor w dniach 24.09.2007r. – 4.10.2007r. w ramach współpracy międzyszkolnej: projekt „Mój region, moja kultura”Uchwały SejmikuObowiązujący
12228-08-2007X/196/07Wyrażenie zgody na zmianę treści Porozumienia z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego prowadzenia zadania pn. opracowania studialne projektu "Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70" na odcinku położonym na terenie Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
12328-08-2007X/194/07Deklaracja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie utworzenia Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej S.A.Uchwały SejmikuObowiązujący
12428-08-2007X/197/07Wyrażenie zgody na zbycie przez Województwo Warmińsko – Mazurskie 950 udziałów Spółki Porty Lotnicze "Mazury – Szczytno" Spółka z o.o. z siedzibą w Szczytnie na rzecz European Business Partners Spółki z o.o. z siedzibą w WarszawieUchwały SejmikuObowiązujący
12528-08-2007X/198/07Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowiznyUchwały SejmikuObowiązujący
12628-08-2007X/192/07Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie IławeckimUchwały SejmikuObowiązujący
12728-08-2007X/187/07Zmiana uchwały Nr VII/117/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejUchwały SejmikuObowiązujący
12828-08-2007X/199/07Wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie prawa własności nieruchomościUchwały SejmikuObowiązujący
12928-08-2007X/178/07Rozpatrzenie "Raportu okresowego nr VI z realizacji Strategii rozwoju społecznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Stan na koniec 2005 r."Uchwały SejmikuObowiązujący
13028-08-2007X/200/07Wyrażenie zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze darowiznyUchwały SejmikuObowiązujący
13128-08-2007X/195/07Wyrażenie zgody na podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2007 – 2008 oraz ewentualnych zmian przez Marszałka Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
13228-08-2007X/201/07Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości bez konieczności dopłat wynikających z różnicy wartości nieruchomościUchwały SejmikuObowiązujący
13328-08-2007X/182/07Zmiana uchwały nr VI/87/07 Sejmiku Województwa Warmińsko –Mazurskiego z dnia 20 marca 2007r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007Uchwały SejmikuObowiązujący
13428-08-2007X/190/07Poręczenie pożyczki udzielonej dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
13528-08-2007X/191/07Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w OlsztynieUchwały SejmikuNieobowiązujący
13628-08-2007X/179/07Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji w roku 2006 "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2004 - 2007"Uchwały SejmikuObowiązujący
13728-08-2007X/202/07Wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kętrzynie przy ul. Górnej 9, działka nr 69/1, przekazanej Powiatowi KętrzyńskiemuUchwały SejmikuObowiązujący
13828-08-2007X/188/07Udzielenie Gminie Olsztynek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji, przebudowie na terenie Gminy Olsztynek lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy OlsztynekUchwały SejmikuObowiązujący
13928-08-2007X/203/07Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość punktu – obowiązujących przy sporządzaniu tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Warmińsko-Mazurskim Biurze Planowania Przestrzennego w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
14028-08-2007X/177/07Rozpatrzenie "Sprawozdania z procesu negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013"Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 121-140 z 14,844 rekordów.