Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie Miastu Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów I etapu projektu wymiany młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Hotelarskich w Olsztynie i Liceum Zawodowego La Ville Davy w Quessoy (Côtes d’Armor), w ramach realizacji projektu „Odkrywanie i promocja regionu świata”

Numer aktu: X/184/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-08-28

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko-Mazurskie udziela Miastu Olsztyn pomocy finansowej w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów I etapu projektu wymiany młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Hotelarskich w Olsztynie i Liceum Zawodowego La Ville Davy w Quessoy (Côtes d’Armor), w ramach realizacji projektu „Odkrywanie i promocja regionu świata”.

Załączniki: