Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu

Numer aktu: X/181/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-08-28

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

  1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 26.202.000 zł, (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście dwa tysiące złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
  2. Spłata kredytu nastąpi w okresie piętnastu lat poczynając od roku 2008.
  3. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Samorządu Województwa.
  4. Szczegółowe zasady kredytowania i warunki spłaty kredytu wraz z jego oprocentowaniem określi umowa zawarta pomiędzy bankiem udzielającym kredytu, a Województwem Warmińsko - Mazurskim.

Załączniki: