Wersja obowiązująca z dnia

Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim

Informacje dodatkowe:

Zatwierdza się zmiany w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim, zgodnie z treścią uchwały nr 4/2007 Rady Społecznej z dnia 25 kwietnia 2007 roku.

Załączniki

Załączniki