Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości bez konieczności dopłat wynikających z różnicy wartości nieruchomości

Numer aktu: X/201/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-08-28

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1

Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Węgorzewskim, nieruchomości określonych w § 2 i § 3.

§ 2

Przedmiotem zamiany ze strony Województwa Warmińsko-Mazurskiego są nieruchomości gruntowe zabudowane ulicami oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, obręb 1 miasta Węgorzewo, jako działki:
  1. działka nr 495/21 o pow. 0,3719 ha – część ul. Zamkowej, wartość księgowa działki – 27 223 zł, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie prowadzi księgę wieczystą nr 17184,
  2. działka nr 283/2 o pow. 0,4902 ha – część ulicy 11-go Listopada, działka nr 593 o pow. 0,0752 ha - część ulicy 11-go Listopada, działka nr 615/3 o pow. 0,1779 ha – część ul. Teatralnej, wartość księgowa działek – 178 392 zł, dla których Sąd Rejonowy w Giżycku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie prowadzi księgę wieczystą nr 17197.

§ 3

Przedmiotem zamiany ze strony Powiatu Węgorzewskiego jest nieruchomość gruntowa zabudowana ulicą, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 miasta Węgorzewo jako działka nr 330 o pow. 0,6378 ha, stanowiąca część ulicy Targowej, wartość księgowa działki – 92 200 zł, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie prowadzi księgę wieczystą nr 17226.

Załączniki: