Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wyrażenie zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny

Numer aktu: X/200/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-08-28

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie darowizny na rzecz Gminy Morąg nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 2 m. Morąg oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek:
- nr 785/6 o powierzchni 0.0011 ha ul. Krzywa,
- nr 855/15 o powierzchni 0.0073 ha ul. Krzywa,
- nr 907/1 o powierzchni 0.0121 ha ul. Krzywa,
- nr 907/2 o powierzchni 0.0087 ha ul. Krzywa,
będącej własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą nr 25539.

Załączniki: