Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

Numer aktu: X/198/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-08-28

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Wyraża się zgodę na nabycie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie od Powiatu Ostródzkiego, w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 2 m. Morąg, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 607/3 o powierzchni 0,0337 ha – stanowiącej część ulicy 11-go Listopada,
- nr 909/1 o powierzchni 0,0117 ha – stanowiącej część ulicy Jagiełły,
Będącej własnością Powiatu Ostródzkiego, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą nr KW 25746.

Załączniki: